Kviz

Question 1 of 8

Da li smatrate da je bezbjedno voziti automobil ukoliko se, tokom kretanja niz brdo, automobil nalazi u ler gasu?