Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TENDER ZA NABAVKU I DISTRIBUCIJU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
Rok za dostavljanje ponuda: 09.11.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: PRODUŽEN JE ROK ZA PRIJAVU DO 09.11.2022. U 16:30h
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRUŽANJE USLUGE ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE SISTEMA KLIMATIZACIJE, GRIJANJA I HLAĐENJA (KGH) NA BS G-PETROL D.O.O.
Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZAMJENA DIZEL ELEKTRO-AGREGATA NA SSG VELJACI, ZAMJENA UPS-A NA SSG SARAJEVO 3, ZAMJENA USISIVAČA NA SSG BIHAĆ 1
Rok za dostavljanje ponuda: 07.11.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZANAVLJANJE SISTEMA ZA OBRAČUN ZARADA ZAPOSLENIH
Rok za dostavljanje ponuda: 07.11.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TENDER ZA NABAVKU I DISTRIBUCIJU MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
Rok za dostavljanje ponuda: 04.11.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SISTEMA KLIMATIZACIJE NA 8 BENZINSKIH STANICA
Rok za dostavljanje ponuda: 28.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka kancelarijskog materijala
Rok za dostavljanje ponuda: 17.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Informativna ponuda: Higijenski materijal i sredstava za čišćenje na BS
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE AMN U TANKOVIMA ZA GORIVO NA BENZINSKIM STANICAMA U FBiH I DISTRUKTU BRČKO
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: DDD usluge na BS u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: FISKALNIH ŠTAMPAČA ZA SSG SARAJEVO 2 I SSG SARAJEVO 3
Rok za dostavljanje ponuda: 10.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Najam poslovnog prostora u Banja Luci
Rok za dostavljanje ponuda: 06.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJE TERMINALSKOG POSTROJENJA NA TERMINALU POPOVI
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJE TERMINALSKOG POSTROJENJA NA TERMINALU SREBRENIK
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZAMJENA ŠAHTOVA ZA GORIVO NA BS GABELA I KONJIC
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Zastave za Gazprom i NIS PETROL benzinske stanice
Rok za dostavljanje ponuda: 23.09.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Održavanje i servisiranje AMN u tankovima za gorivo na BS u RS
Rok za dostavljanje ponuda: 23.09.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: REKONSTRUKCIJA I REBRENDIRANJE BENZINSKE STANICE ŠEPAK
Rok za dostavljanje ponuda: 05.09.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Prodaja korištene rashodovane opreme (kuhinjska oprema)
Rok za dostavljanje ponuda: 19.08.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka 23 BOS računara za BS u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NAJAM POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVO U CILJU OTVARANJA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA – DRIVE CAFFE
Rok za dostavljanje ponuda: 12.08.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ZAŠTITNE TORBE SA ELEKTROHEMIJSKOM ZAŠTITOM ZA PRENOS NOVCA
Rok za dostavljanje ponuda: 01.08.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: POTROŠNI MATERIJAL ZA UGOSTITELJSTVO
Rok za dostavljanje ponuda: 26.07.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: NAJAM POSLOVNOG PROSTORA U BANJA LUCI
Rok za dostavljanje ponuda: 22.07.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PVC / Streč folije za potrebe rada internog skladišta
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE AUTOPRAONICA NA BS U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka PVC vrećica sa ručkom
Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Nabavka fiskalnog štampača
Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA TERMINALSKOG POSTROJENJA NA TERMINALU POPOVI I SREBRENIK I ZAMJENA ŠAHTOVA ZA GORIVO NA BS GABELA I KONJIC
Rok za dostavljanje ponuda: 26.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR ZAKUPCA ZA POSLOVNI PROSTOR U SREBRENIKU
Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Prodaja korištenih pumpnih automata
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ MOTORNIH BENZINA I SREDNJIH DESTILATA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Rok za dostavljanje ponuda: 18.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Higijensko održavanje kancelarijskog prostora Upravne zgrade G-Petrol d.o.o.
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZRADA AKTA O PROCJENI UGROŽENOSTI U POSLOVANJU SA GOTOVIM NOVCEM I DRUGIM VRIJEDNOSTIMA NA 10 OBJEKATA G-PETROL D.O.O. SARAJEVO NA TERITORIJI RS
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka Termalnih štampača i POS računara za BS
Rok za dostavljanje ponuda: 27.04.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU KORIŠTENOG UGOSTITELJSKOG NAMJEŠTA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.04.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavku i distribuciju brendova unutar kategorije Prehrana.
Rok za dostavljanje ponuda: 15.04.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izbor dobavljača za upravljanje i unapređivanje autopraonica na BS G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 25.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka fiskalnih štampača za BS
Rok za dostavljanje ponuda: 23.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Sređivanja dokumentacije u fizičkom obliku uz dopunu Arhivske knjige, transport, izmještanje i skladištenje arhive, odnosno deponovanje arhivske i dokumentarne (registraturne) građe i uništenje nepotrebne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda: 16.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA VATROGASNE I HSE OPREME ZA BS
Rok za dostavljanje ponuda: 07.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izrada procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti objekata G-Petrol d.o.o. Sarajevo na teritoriji FBiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.02.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Periodični ljekarski i sistematski pregled za zaposlene u G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 22.02.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGU TEHNIČKOG ODRŽAVANJA RASHLADNE OPREME I SISTEMA KLIMA-GRIJANJE NA 8 BS G-PETROL D.O.O. SARAJEVO
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFOTVA NA BS G-PETROL
Rok za dostavljanje ponuda: 25.01.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU NEKURENTNIH ZALIHA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Održavanje WMF aparata na BS G-Petrol u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 27.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i ugradnja klima uređaja na BS Trnjaci
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Fiskalni štampači za SSG Tuzla 1 i SSG Tuzla 2
Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Prodaja korištenog kancelarijskog namještaja i korištene opreme za tehničku zaštitu
Rok za dostavljanje ponuda: 10.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu