Tenderi

Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumentacija
Obavještenja
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: NAJAM POSLOVNOG PROSTORA U BANJA LUCI
Rok za dostavljanje ponuda: 22.07.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PVC / Streč folije za potrebe rada internog skladišta
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: TEHNIČKO ODRŽAVANJE AUTOPRAONICA NA BS U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka PVC vrećica sa ručkom
Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Nabavka fiskalnog štampača
Rok za dostavljanje ponuda: 07.06.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: SANACIJA TERMINALSKOG POSTROJENJA NA TERMINALU POPOVI I SREBRENIK I ZAMJENA ŠAHTOVA ZA GORIVO NA BS GABELA I KONJIC
Rok za dostavljanje ponuda: 26.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR ZAKUPCA ZA POSLOVNI PROSTOR U SREBRENIKU
Rok za dostavljanje ponuda: 20.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Prodaja korištenih pumpnih automata
Rok za dostavljanje ponuda: 19.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PREVOZ MOTORNIH BENZINA I SREDNJIH DESTILATA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Rok za dostavljanje ponuda: 18.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Higijensko održavanje kancelarijskog prostora Upravne zgrade G-Petrol d.o.o.
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: IZRADA AKTA O PROCJENI UGROŽENOSTI U POSLOVANJU SA GOTOVIM NOVCEM I DRUGIM VRIJEDNOSTIMA NA 10 OBJEKATA G-PETROL D.O.O. SARAJEVO NA TERITORIJI RS
Rok za dostavljanje ponuda: 05.05.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka Termalnih štampača i POS računara za BS
Rok za dostavljanje ponuda: 27.04.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU KORIŠTENOG UGOSTITELJSKOG NAMJEŠTA
Rok za dostavljanje ponuda: 22.04.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavku i distribuciju brendova unutar kategorije Prehrana.
Rok za dostavljanje ponuda: 15.04.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izbor dobavljača za upravljanje i unapređivanje autopraonica na BS G-Petrol
Rok za dostavljanje ponuda: 25.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka fiskalnih štampača za BS
Rok za dostavljanje ponuda: 23.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Sređivanja dokumentacije u fizičkom obliku uz dopunu Arhivske knjige, transport, izmještanje i skladištenje arhive, odnosno deponovanje arhivske i dokumentarne (registraturne) građe i uništenje nepotrebne dokumentacije
Rok za dostavljanje ponuda: 16.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: NABAVKA VATROGASNE I HSE OPREME ZA BS
Rok za dostavljanje ponuda: 07.03.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izrada procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti objekata G-Petrol d.o.o. Sarajevo na teritoriji FBiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.02.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Periodični ljekarski i sistematski pregled za zaposlene u G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 22.02.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGU TEHNIČKOG ODRŽAVANJA RASHLADNE OPREME I SISTEMA KLIMA-GRIJANJE NA 8 BS G-PETROL D.O.O. SARAJEVO
Rok za dostavljanje ponuda: 10.02.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE LIFOTVA NA BS G-PETROL
Rok za dostavljanje ponuda: 25.01.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU NEKURENTNIH ZALIHA
Rok za dostavljanje ponuda: 20.01.2022
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Održavanje WMF aparata na BS G-Petrol u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 27.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i ugradnja klima uređaja na BS Trnjaci
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Fiskalni štampači za SSG Tuzla 1 i SSG Tuzla 2
Rok za dostavljanje ponuda: 21.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Prodaja korištenog kancelarijskog namještaja i korištene opreme za tehničku zaštitu
Rok za dostavljanje ponuda: 10.12.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Usluga održavanja rashladne opreme na BS G-Petrol u BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Usluga dobrovoljnog osiguranja zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja/nezgode
Rok za dostavljanje ponuda: 26.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Kontrola kvaliteta, kvantiteta i pečaćenja cisterni u FBiH i RS-u
Rok za dostavljanje ponuda: 26.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka Site info licenci za DOMS
Rok za dostavljanje ponuda: 19.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka sitnog inventara za potrebe ugostiteljstva
Rok za dostavljanje ponuda: 17.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA I NABAVKE AGREGATA ZA ALTERNATIVNO NAPAJANJE ELE. ENERGIJIOM
Rok za dostavljanje ponuda: 11.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka TV-a i opreme za video komunikaciju
Rok za dostavljanje ponuda: 09.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka i distribucija elektronskih usluga, start paketa mobilnih operatera, dodatnih e-usluga i igara na sreću (srećke)
Rok za dostavljanje ponuda: 03.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Nabavka dopunskog asortimana za Bst u BiH
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izrada projektne dokumentacije za pripremne radove za gradnju građevinskog objekta
Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Kancelarijski namještaj za G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rok za dostavljanje ponuda: 20.10.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Međunarodni transport TNG - autocisternama nosivosti 20/40 m³
Rok za dostavljanje ponuda: 30.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS PETROL doo Banja Luka
Naziv nabavke: Zastupanje kompanije G-Petrol d.o.o. Sarajevo na društvenim mrežama
Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izbor agencije za Produkciju
Rok za dostavljanje ponuda: 08.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Izbor agencije: Event managment
Rok za dostavljanje ponuda: 07.09.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGA TAJNE KUPOVINE
Rok za dostavljanje ponuda: 30.08.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Ekološki monitoring za FBiH
Rok za dostavljanje ponuda: 27.08.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PRUŽANJE USLUGE ŠTAMPE, SKENIRANJA I KOPIRANJA
Rok za dostavljanje ponuda: 04.08.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Javni poziv za dostavljanje ponuda za uzimanje u najam terminala na teritoriji BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 23.07.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: NIS Petrol doo Banja Luka/G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Nabavka usluge održavanja higijene, isporuke higijenskog materijala i sredstava za čišćenje na Bst u Bosni i Hercegovini
Rok za dostavljanje ponuda: 23.07.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: PR PODRŠKA ZA EKSTERNE KOMUNIKACIONE POVODE I KRIZE KORPORATIVNE I POTROŠAČKE BRENDOVE KOMPANIJE G-PETROL D.O.O. SARAJEVO
Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: USLUGE IZ OBLASTI ZNR (ZAŠTITE NA RADU) I ZOP (ZAŠTITE OD POŽARA) U BiH
Rok za dostavljanje ponuda: 14.06.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: EKOLOŠKI MONITORING NA BENZINSKIM STANICAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja:
Naručilac: G-Petrol doo Sarajevo
Naziv nabavke: Javni poziv za nabavku usluge Najma poslovnog prostora
Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2021
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obavještenja: Lokacija Sarajevo
Kopiraj CSV Excel Verzija za štampu